Brainstormen

 

Brainstorming aanpakken

(bron: https://www.mindwell.be/technologie-en-trends/brainstormen-met-mindmaps-deel3)
 
 
Mindmaps zijn ideaal zijn om te gebruiken tijdens brainstormsessies en om structuur aan ideen te geven.

Toch begint men dikwijls op de verkeerde manier aan de mindmap.
Een mindmap is een heel goede manier om alle informatie die je krijgt tijdens een brainstormsessie te verwerken.

In 1 overzicht geef je
 • Veel informatie over je onderwep,
 • Verbanden en relaties
 • Hiërarchie en structuur

In de bedrijfswereld gebruikt men dit om ingewikkelde processen op te lossen omdat je alle relaties goed kan weergeven en zo direct ziet hoe alles stukjes van de puzzel in elkaar passen.

 

Eerst, wat is brainstormen ?


Brainstormen doe je het beste in een groep met mensen van verschillende achtergronden, afdelingen, opleidingen…. Zo krijg je dikwijls frisse ideeën en insteken over een bepaald thema, probleem of idee.

Er worden zoveel mogelijk associaties verzameld en opgeschreven.
Het past dus vooral in de oriëntatiefase of ideeënfase van een proces.

Brainstormen helpt mensen in een groep beter naar elkaar te luisteren.
Elke inbreng wordt genoteerd. Juist door dit proces van opschrijven kan iedereen op elkaars idee verder bouwen.
 • Bij brainstormen zijn er 2 fases: divergent en convergent denken.
 • Een veel gemaakte fout is om een brainstormsessie te beginnen met convergent denken


1. Divergent en convergent denken


Om de brainstormsessie ten volle te benutten moet je weten dat er twee fasen zijn.

De eerste fase begint met het lanceren van ideeën en onderwerpen die je wil bespreken. Dit staat bekend als divergent denken: dit gebeurt wanneer gedachten spontaan opkomen en je niet stilstaat bij wat goed of fout is. Alle gedachten en ideeën zijn goed. Denk zonder beperkingen en vooroordelen.

De tweede fase bij brainstormen start met convergent denken.  Als alle ideeën en gedachten op tafel liggen , begin je na te denken wat de beste oplossing is voor je probleem. Hierbij hou je dan wel rekening met regels en voorwaarden. Je begint al je ideeën te ordenen en structuur te geven. Je zoekt naar oplossingen binnen bepaalden grenzen.

 • Bij het divergente denken is de kwantiteit belangrijker dan de kwaliteit.
 • Bij het convergente denken denken is de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit.
 

2. Begin met divergent denken !


Een fout die dikwijls voorkomt is dat men een brainstormsessie begint door te vertrekken vanuit een framework, vanuit een vast kader. Dit is typisch convergent!

 

Men maakt deze fout omdat men niet altijd bekend is met mindmaps en brainstormen. Meestal gebruikt men software  om mindmaps te maken. Men begint met een algemene idee en gaat dan meestal verder met de takken. Als je op deze manier werkt, leg je eigenlijk al een verband vast tussen idee en zijtak. Zonder het te beseffen ben je al bezig op de convergente manier.

Daarom is het ook belangrijk dat de groep die deelneemt aan de brainstormsessie zo gevarieerd mogelijk is. Als je een IT-probleen hebt en je team bestaat enkel uit IT’ers, dan zal iedereen de oplossing in dezelfde richting beginnen zoeken. Zet ook eens een gebruiker in je team of een collega uit het sales-team, die dagelijks met de klanten in aanraking komt. Deze mensen bekijken het probleem dikwijls vanuit een ander standpunt en komen soms met verrassende oplossingen.

 

Brainstormen en mindmappen
 • Mindmappen is een vorm van brainstormen die je wel alleen kan doen. Associeer vanuit een onderwerp en schrijf al je gedachten op. Het doel van mindmapping is al je gedachten over het probleem of idee in kaart te brengen.
 • Als je je mindmap aan anderen laat zien, kan er een creatief uitwisselingsproces beginnen.
 • Als collega’s vragen stellen over je mindmap, kan je kennis delen en creeën.
 • Je kan ook in groep een mindmap maken.
 • Brainstorm over de hoofdtakken van je mindmap. Door samen te associeren kom je tot nieuwe inzichten en standpunten.