Leerdoelen

Een bedrijfsproces grafisch voorstellen

  • Gebruik makend van een gestandaardiseerde notitievorm.
  • Als een communicatiebrug tussen business en ICT

Scherp je ICT vaardigheden aan

  • Door te leren werken met een flowcharting software
  • En verder te werken aan je e-skills portfolio door gebruik te maken van een CMS