Wat is UML ?

UML = Unified Modelling Language

 
 
 

Wellicht heb je wel ooit eens proberen een schets te maken van een proces omdat dat de beste manier leek om iets duidelijk te maken aan een ander. Maar een geïmproviseerde schets houdt ook onduidelijkheid in zich omdat je geen afspraken gemaakt hebt over de betekenis van de symbolen die je gebuikt.

 

Grafische voorstellingswijzen worden vaak gebruikt om bedrijfsprocessen voor te stellen. Vaak vormen ze de voorbereiding om een proces te vertalen naar een software implementatie. En meestal heb je hier dan met meer dan één bedrijf te maken die allen de voorstellingsvorm dienen te begrijpen.

 

Een ISO standaard

Je hebt dus een notitievorm nodig die internationaal eenduidig vastgelegd en aanvaard werd. Het ISO (International Organization for Standardization) heeft een bibliotheek grafische notitievormen vastgelegd die nuttig zijn in het vertalen van bedrijfsprocessen naar ICT toepassingen. Die bibliotheek heet UML, Unified Modelling Language. 

 

En bedrijven hanteren dus meestal die UML standaard om processen grafisch voor te stellen. Omdat dit een standaard is kun je dergelijke voorstellingen makkelijk aan anderen doorgeven die deze standaard ook beheersen. De kans op foute interpretatie is veel kleiner.

 

UML is niet één grafische voorstellingswijze. Het is een bibliotheek van verschillende voorstellingswijzen voor verschillende doelen, maar toch met een focus op het vertalen van bedrijfsnoden naar een ICT toepassing. 

source: https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language

UML Activity Diagram

Eén van de meest populaire voorstellingswijzen uit die bibliotheek heet UML Activity Diagram. Deze voorstellingswijze is zeer geschikt om een bedrijfsproces op een gestandaardiseerde manier in kaart te brengen. 

 

UML Activity Diagram vormt het onderwerp van deze leermodule.

 

Zo'n grafische voorstelling maakt het veel gemakkelijker om een complex voor te stellen dan een langdradige beschrijving. Probeert iemand een proces met woorden uit te leggen, teken dan, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, onmiddellijk het UML Activity Diagram om zekerheid te hebben dat je het correct begrijpt. 

Meestal zal de verteller zich bovendien corrigeren omdat hij door naar de grafische voorstelling te kijken onnauwkeurigheden ontdekt in zijn verhaal.

 

 

Een activity diagram is een grafische voorstelling van een workflow: 

  • met alle activiteiten en acties
  • die na elkaar (sequentieel) of gelijktijdig (parallel) gebeuren
  • met de volgorde (workflow) waarin deze dienen te gebeuren
  • met de keuzes die de volgorde sturen