Act-sem2-2018

Doelstelling

 • Wees je bewust van de disruptieve technologische evolutie die op je bedrijf afkomt
 • Verwerf inzicht in hoe AI het werkveld zal beïnvloeden
 • Verwerf inzicht in actuele technologische trends en hun mogelijke bedrijfsimpact
 

Hulpmiddelen

Infographic

Bekijk onderstaande infographic van consultancy bureau en trendwatcher Gartner:

Deskresearch

 

Slideshare

 
De opdracht die je uitwerkt zal op slideshare moeten geplaatst worden. Bedrijven en zelfstandige adviseurs maken frequent gebruik van SlideShare als ze een presentatie hebben die ze met de buitenwereld willen delen. Zie het als een marketingplatform: je hoopt dat je presentatie populair wordt, en je daardoor impliciet met marketing voor je kunnen en je bedrijf bezig bent. Slideshare wordt soms wel eens de "YouTube voor presentaties" genoemd. Je kunt betalend adverteren op SlidShare om jouw presentatie te "pushen".

 

Je opdracht:

 

Pik uit bovenstaande Gartner Hype Cycle één emerging technology uit.
Reserveer die hier door in de lijst van jouw klasgroep (juiste tab!) reservatiedatum en naam van de groepsleden bij het thema te plaatsen. Let op: een thema mag slechts door één team per klasgroep opgenomen worden. Wie nalaat de reservaties na te kijken dient opnieuw te beginnen! Je reserveert een thema voor je eraan begint.
 
Voer een deskresearch onderzoek uit naar deze technologie met als bedoeling een presentatie te bouwen die volgende vragen beantwoordt:
 • Verklaar wat die emerging technologie inhoudt - bewijs dat je begrepen hebt wat het precies is en breng dat helder over naar wie jouw presentatie bekijkt
 • Geef enkele bedrijfstoepassingen of producttoepassingen van deze technologie
 • Vind je een bedrijf dat reeds actief is in dit domein? Probeer er één te vinden, en probeer daarbij eerst de Belgische bedrijven, dan BeNeLux, Europa, Wereld.  Wat doen ze met deze technologie? Indien nog geen product op de markt is, zoek een researchcentrum die met deze technologie bezig is.
 • Is deze technologie disruptief? zo ja of nee, waarom? Welke gevolgen zal deze technologie, als ze doorbreekt, hebben voor de werkgelegenheid, bepaalde beroepen of bedrijven, arbeidsorganisatie?
 • Gartner hanteert een tijdsas op zijn grafiek met de als fazen:

  Innovation Trigger > Peak of Inflated Expectations > Trough of Disillusionment > Slope of Enlightenment > Plateau of Productivity.
  Probeer eens te begrijpen en uit te leggen waarom Gartner ervan overtuigd is de technologie die je eruit gepikt hebt op die plaats van de cyclus te plaatsen.Heb je dezelfde mening? (Gartner is god niet, hun consultants slaan ook wel eens de bal verkeerd). Als je een ander standpunt dan Gartner wil innemen, motiveer dat gerust.

 • Bronvermelding: Je laatste slide lijst alle slide nummers op met hun bronvermelding waarvan jij de inhoud niet gemaakt hebt (maar gecopiëerd van een bron).

 

Maak een presentatie, en plaats die op SlideShare. Neem de slideshare link op op je portfolio pagina. Voor je aan de opdracht begint test je best eens of de presentatiesoftware die je wenst te gebruiken wel kan opgeladen worden op SlideShare!
 

Beoordeling

 • Ben je er in geslaagd een presentatie op SlideShare te plaatsen?
 • Afwerkingsniveau presentatie
 • De inhoudelijke kwaliteit
 • Je eerlijkheid m.b.t. bronvermelding. Een presentatie die je zomaar van slideshare overgenomen hebt en vrijwel niet veranderd zal uiteraard wegens de geringe eigen inbreng een lage score hebben. Vermeldt je bovendien de bron niet, dan wordt dit als fraude aanzien. Maar een presentatie die veel verschillende bronnen gebruikt gecombineerd met eigen inbreng en eigen visie zal mogelijk hoog scoren.

 

Bewijs

 
 • Maak een webpagina aan in je portfolio die bij deze activiteit "AI" hoort.
 • Neem de link naar je slideshare presentatie op. Beter nog, neem een widget op met je presentatie.