3. Digitale Platformen

  • 5G: De opvolger van 4G, biedt zo’n hoge snelheid (1Gb is de bedoeling) dat alle toepassingen probleemloos overal draadloos kunnen gebruikt worden, zelfs als het zeer dataverslindende toepassingen zijn zoals hoge definitie video. Denk voor 5G niet enkel aan smartphones en tablets, maar ook aan Internet of Things – die toestellen zijn dan niet meer afhankelijk van een locale WIFI.
  • Digital Twin: Een digitaal model van iets fysisch, een digitale tweeling die bijzonder waarheidsgetrouw is. Bijvb. je bouwt een digitaal model van een vliegtuigmotor, en simuleert dan verschillende werkomstandigheden voor die motor – dit is veel goedkoper dan in een labo met de echte motor die testen uitvoeren. Een vliegsimulator is waarschijnlijk het oudste voorbeeld.
  • Edge computing: Doe een deel van het rekenwerk in een computer die dicht bij de bron van de data zit i.p.v. alles op cloud servers te laten gebeuren. Bijvb.: laat een virtuele reality bril zelf de 3D beeldopmaak berekenen. Of laat je smartphone een flink deel van het rekenwerk doen.
  • Blockchain: Een wiskundige oplossing die o.a. de basis vorm van cryptocurrency zoals bitcoin. Het Blockchain algoritme garandeert dat een internetgebruiker een digitaal eigendom (zoals bitcoin, zoals een eigendomstitel) kan overdragen naar iemand anders op een veilige manier, zonder tussenpartij, en zonder discussie door anderen over het feit dat de overdracht heeft plaatsgevonden
  • IoT Platform: Internet of Things. Meer en meer toestellen waarvan je het niet verwacht krijgen hun ingebouwde “computer” en kunnen communiceren via het internet. Dit zal een explosieve groei van internetgekoppelde toestellen veroorzaken (je koelkast, je thermostaat, je auto,...)
  • Neuromorphic Hardware: Chips die qua structuur de werking van het menselijke brein nabootsen, in tegenstelling tot “normale” microprocessors die een lijstje reken en beslissingsinstructies aflopen
  • Quantum Computing: Klassieke computers slaan informatie op als een binair gestal, enkel bestaande uit 0 of 1. Quantum computers gebruiken quantum fysica en kunnen in één element, een qubit,  0 en 1 tezelfdertijd opslaan en waarden kunnen afhankelijk zijn van andere waarden. Wat dit concreet betekent is dat problemen waar je heel veel in parallell moet onderzoeken razendsnel kan gebeuren (denk bijvb aan het oplossen van een schaakspel). Een quantumcomputer bereikt exponentiëel sneller het resultaat dan een klassieke binaire computer.
  • Serverless PaaS: Je gebruikt “middleware” bouwstenen die gedistribueerd in de cloud zitten, niet “op” een bepaalde server. De middelware regelt zelf zijn schaalbaarheid en betrouwbaarheid – het is er gewoon gegarandeerd.
  • Software-Defined Security: Er zijn security regels geladen, en die passen zich toe op heel je cloudomgeving. Je gaat dus niet meer toepassing per toepassing, server per server de security zetten