Leerdoelen

Deelcompetenties

Ontwikkelen van visie rond ICT en ondernemen:

  • inzicht in het concept cloud computing
  • inzicht in de toepassingsmogelijkheden van cloud computing voor bedrijven / organisaties
  • inzicht in de toepassing van cloud computing in de Belgische context
 

Aanscherpen ICT-vaardigheden:

  • handig gebruik van een online presentatie software om een informatie-vraagstuk aan te pakken en je antwoord gestructureerd te presenteren
  • handig gebruik van gebruiksvriendelijke website ontwikkelsoftware (CMS) om je e-Skills portfolio vorm te geven en te onderhouden
 

 

Image courtesy of cuteimage at FreeDigitalPhotos.net