Waar werken ?

Vroeger werkte een administratieve kracht op kantoor aan "zijn bureau". De huidige "nieuwe werker" vind je:
 
 
 

Waar gebeurt werk ?

Op je kantoor.

Maar waar dat vroeger ook betekende aan "jouw bureau" is dat minder en minder het geval. Kantoorruimte in steden kan erg duur zijn. Bovendien zijn veel van de werknemers geacht "on the road" te zijn, bijvb. omdat ze klanten bezoeken. Vandaar dat bedrijven ervoor kiezen minder plaatsen te voorzien dan er werknemers zijn, en gebruik te maken van "flexplekken": Je kiest een vrij bureau, ergens bij het team waar je vandaag mee moet samenwerken, logt aan op de vaste telefoon, en begint te werken. Heb je eigen spullen, dan zitten die in een mobiele locker.
 

Thuiswerken 

Thuiswerken maakt meer en meer deel uit van de arbeidsvoorwaarden die in een moeilijke arbeidsmarkt moeten helpen om personeel aan te trekken en te houden zonder dat dit het bedrijf meer kost. Sommigen werken occasioneel thuis, bijv. 1 dag per week. Of werken enkele uren thuis om buiten de piek toch naar kantoor te rijden. Maar ook permanent thuiswerken komt voor: Denk aan een verkoper of field engineer die vele honderden km van zijn kantoor leeft en de klantenpopulatie in een straal rond zijn woning bedient. Het bedrijf spaart zo het huren van een klein kantoor uit, maar houdt toch medewerkers beschikbaar in de geografische buurt van haar klanten.

Buiten je kantoor

  • Vaak is men in een andere vestiging van het bedrijf even aan het werk. Bijvoorbeeld in het buitenland, om een klant te bezoeken, even in het kantoor van je bedrijf in dat land,
  • Offshore & Nearshore: Offshore werk gebeurt vanaf “delivery centers” in het buitenland. Dit zijn vaak gespecialiseerde centra, specialist in één of ander domein (vb. Servicedesk, ICT management, ERP...). En meestal betreft dat locaties waar de lonen laag zijn maar het opleidingsniveau en de kennis van Engels ok. Nearshore betekent dat het werk vanuit een andere locatie gebeurd, maar niet extreem ver, meestal hetzelfde land of een buurland. Bijv.. Het management van het ERP systeem gebruikt in je vestigingen in België gebeurt vanuit een delivery center in Rotterdam.
  • Bij de klant. Vaak werkt je personeel tijdelijk bij de klant. Het kan zelfs gebeuren dat een personeelslid permanent bij dezelfde klant blijft werken. Men spreekt dan van een “resident”.
  • En dan heb je nog je verkopers en field engineers: die zijn meestal “op de baan”, klanten aan het bezoeken. Zij zijn echte nomaden of “road warriors”
 

In een virtueel team

 
  • De kennis die je voor het uitvoeren van een project nodig hebt is vaak wel in je bedrijf te vinden, maar wellicht dan gelokaliseerd in een ander land dan waar je kernteam zit. Tijd, reisbudget, arbeidsvergunning zijn vaak obstakels om die collega te laten overkomen. Maar je hoeft echt niet je op dezelfde locatie te bevinden om te kunnen deelnemen aan een team. Een virtueel team kan net zo efficiënt werken als de ondersteunende technologie er is.