ACT-s2-2018

Doelstelling

 

 • De "usability" van een website op gestructureerde manier analyseren.
 • Op basis hiervan in staat zijn consultancy te verstrekken
 • Usability aandachtspunten toepassen op jouw portfolio website

Instructie

Organisatie

 
 • Dit is een groepsactiviteit. Eén case per groep uit te werken

 

Case selectie

 • In welke gemeente ben je gedomicileerd ?
  Zoek in die gemeente een KMO met een bedrijfswebsite en gebruik die website voor je bespreking. Liefst een B2B bedrijf
      Tip1: zoek op welke bedrijven zich op het industrieterrein van je gemeente bevinden)
      Tip2: zoek een website die nog niet "perfect" is maar ook geen complete ramp - je zal immers verbetervoorstellen moeten formuleren.
      Als het een professionele website is valt wellicht weinig als verbetervoorstel te formuleren


Case usability

 • Evaluatie van de usability van de geselecteerde website: Aan de hand van de cursus en eventueel andere bronnen onderzoek je de usability van deze website.
 • Evalueer of qua content die website goed zit. Denk kritisch na over welke inhouden, in welke structuur er best op deze website zouden staan. Wordt regelmatig nieuw materiaal (nieuws, nieuwe producten, acties,...) gepubliceerd of is dit een “stale” website? Is er voldoende energie geïnvesteerd in het aanmaken van tekst inhoud voor de website? Welke inhouden ontbreken of zijn kwalitatief/kwantitatief ondermaats?
 • Je kijkt ook na of aan "responsive design" voldaan werd. (de website structuur reorganiseert zich voor ergonomisch correcte bruikbaarheid op een smartphone)
 • Formuleer een advies met verbetervoorstellen voor deze website (tenminste 5 concrete verbeterpunten op domeinen zoals usability, content, responsive design). Je schrijft dit advies uit als ware het een rapport voor het bedrijf achter de website.


Bewijs


Deze opdracht is één van de eerste opdrachten op je website portfolio.
Maak op deze de subpagina aan "Website Usability"
Titel: ‘Website Usability analyseren'
Structureer je antwoord op een webpagina. Je rapport is gemaakt met de webpagina editor van de CMS die je gekozen hebt en maakt gebruik van de layout mogelijkheden van deze (titels, bullets, enz).
Volg volgende structuur, en gebruik onderstaande lijnen als titels waaronder je je inhoud plaatst:
 

 • Consultant:
  Naam van de student(en) in de groep die de consultancy opdracht zal uitvoeren
  Woonplaats (van de student(en) die de consultancy opdracht uitvoeren)
 • Bedrijf
  Naam bedrijf
  Adres bedrijf
  URL bedrijfswebsite
 • Rapport:
 1. Usability van deze bedrijfswebsite? Je onderzoekt achtereenvolgens op gestructureerde wijze de 4 deelaspecten van usability die je uit de cursus haalt en geeft je bevindingen weer. (Toegankelijkheid, Identiteit, Navigatie, Inhoud)
 2. Drill down op inhoud: toont die website feitelijk die informatie die het interessant maakt voor de bezoeker.
 3. Responsive design. Je bekijkt de website ook even op een smartphone op bruikbaarheid. Zie je bewijs van responsive design? Vermeld het testplatform (IOS of Android) en versie bij aanvang van je bespreking
 4. Klantenadvies. Formuleer als professionele consultant een advies aan de klant. Geef tenminste 5 verbeterpunten met telkens een concreet voorstel